Ontruimingsoefeningen

 Ontruimingsoefeningen zijn bedoeld om uw medewerkers te trainen in hoe zij het pand via een korte weg en op een veilige manier volgens het bedrijfsnoodplan op de meest veilige manier dienen te verlaten. Daarnaast wordt er bij een ontruimingsoefening gekeken of de ontruiming verloopt zoals deze op de meest veilig en meest snelle wijze zou kunnen plaatsvinden. Een gedegen ontruimingsplan helpt, om afspraken binnen uw bedrijf duidelijk en helder vast te leggen. Het is een hulpmiddel om tijdens calamiteiten juist te handelen.