PERSOONSBEVEILIGING

Persoonsbeveiliging staat bij National Safety Security Group in een hoog vaandel; Dit wil zeggen dat zij per afzonderlijke beveiligingsopdracht bepaalt hoeveel persoonsbeveiligers, welke middelen en welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid van de te beveiligen persoon zo goed mogelijk te waarborgen.