SCHOOLBEVEILIGING

Onderwijsinstellingen hebben de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat leerlingen en medewerkers veilig in en om het schoolgebouw kunnen verblijven, werken en leren. Kinderen, docenten, werknemers en ouders verdienen een veilige omgeving om in te werken en leren en dus ook een veilige school.

De beveiligers van National Safety Security Group hebben een signaalfunctie en zorgen – in overleg met de schooldirectie – voor handhaving van de huisregels. Zo kunt u een veilige school waarborgen voor medewerkers, documenten, leerlingen en hun ouders.