TIJDELIJKE CAMERABEVEILIGING

Tijdelijke camerabeveiliging is populair en steeds vaker is het ook echt nodig als preventieve maatregel. Camerabeveiliging draagt bij aan het veiligheidsgevoel van burgers en voorkomen van vandalisme of diefstal. Met tijdelijke camerabeveiliging willen wij bereiken dat de gebruikers van de openbare ruimte zich gedragen volgens de regels die daar gelden. Een beveiligingscamera maakt opnamen met als doel criminaliteit te voorkomen en op te sporen.