ZORGBEVEILIGING

Uw zorginstelling is een relatief open instelling en in die zin kwetsbaar. Het patiëntenverloop c.q. cliëntenverloop is veelal hoog, er komen veel bezoekers, veel verschillende mensen lopen uw instelling in en uit. Terwijl het belangrijk is dat uw medewerkers, uw patiënten en hun gasten, zich veilig voelen. Tijdelijke of langdurige inzet behoort ook tot onze mogelijkheden.