Bodycams! Een bijdrage aan de veiligheid van onze beveiligers

Sensoren zoals camera’s zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het is tegenwoordig gewoon om alles wat we meemaken te filmen en deze beelden te delen met anderen. Ook in het beveiligingswerk wordt steeds meer gebruik gemaakt van sensoren en beeldtechnologie. Een van de camera’s die National Safety Security Group inzet, is de bodycam: een kleine draagbare camera die op of aan het lichaam wordt bevestigd en die videobeelden en geluid kan registreren en/of opslaan. Om geweld en agressief gedrag tegen beveiligers terug te dringen is National Safety Security Group onlangs gestart met de inzet van bodycams. Zodra men weet dat men gefilmd wordt, gedragen mensen zich immers anders en treedt meestal een positieve gedragsverandering op. Het filmen ‘loopt mee’ met wat de bodycamdrager doet.

Waarom gebruiken onze beveiligers de bodycam?

Beveiligers hebben tot nu toe maar weinig hulpmiddelen tot hun beschikking om het werk goed, veilig en professioneel uit te voeren. De politie kan nog vaak terugvallen op wapenstok, pepperspray, vuurwapen of schild. Beveiligers hebben dat niet, en komen veelal in dezelfde situatie als een politie agent. Een bodycam kan bijvoorbeeld gebruikt worden als de-escalatie middel. Immers, waarschuwen dat het gedrag en datgene wat uitgesproken wordt gefilmd gaat worden, kan tot aanpassing van het gedrag leiden. Maar ook het vastleggen van strafbaar gedrag ter bewijsvoering is een toepassing van de bodycam. De bodycam die onze beveiligers dragen, hoeft niet altijd aan te staan. Soms kan de beveilgingsbeambte zelf beslissen wanneer hij op gaat nemen en soms staat de bodycam wel de hele tijd aan. Dit hangt af van de situatie en de afspraken die daarover zijn gemaakt.

Bijdrage aan de veiligheid van onze beveiligers

Als het om de veiligheid gaat is ieder incident tegenover onze collega’s er een teveel. Het gebruik van een bodycam is een mooie innovatie die bijdraagt aan de veiligheid van collega’s. De aanwezigheid van een camera minimaliseert agressie tegen beveiliging en hulpverleners omdat alle acties en daden op beeld zullen worden vastgelegd. Mocht de situatie toch escaleren dan levert de camera zeer gedegen en hoge kwaliteit beeldmateriaal voor bewijsvoering op”, aldus Kevin Kel, directeur van National Safety Security Group.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de inzet van bodycams succesvol is. In de Verenigde Staten is door de inzet van bodycams het aantal geweldsincidenten tegen politieagenten in vijf jaar tijd met 70% afgenomen. En in Groot Brittannië is het aantal klachten over agressief gedrag tegen de politie 93% minder geworden. Naast de preventieve werking wordt er met bodycams ondersteunend bewijsmateriaal vastgelegd. Bij discussies achteraf, bij aansprakelijkheidskwesties of in rechtszaken kan dat van doorslaggevend belang zijn. Tenslotte helpen de videobeelden bij verdere professionalisering van beveiligers. De beelden tonen zowel het gedrag van de drager als de mensen die gefilmd zijn.

Contact formulier