Ministerie van Justitie en Veiligheid

In Nederland mogen beveiligingsorganisaties alleen werken als zij in het bezit zijn van een ND Nummer. Dit is het nummer van de vergunning van het Ministerie van Justitie om beveiligingswerkzaamheden te mogen verrichten en wordt ook door evenementen organisaties op het aanvraagformulier evenementenvergunning genoteerd.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft National Safety Security Group wederom toestemming gegeven voor de aankomende 5 jaren. National Safety Security Group (NSSG) is geregistreerd onder nummer ND 4542. Het ND nummer en het bedrijfslogo staan ook beschreven op het legitimatiebewijs van beveiligers.

Beveiligingsorganisaties en recherchebureaus moeten zich in Nederland aan regels houden. Zij hebben bijvoorbeeld een vergunning nodig. De regels staan in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) en de Regeling en Beleidsregels particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Rpbr en Bpbr). Particuliere beveiligingsorganisaties bewaken de veiligheid van personen en goederen en waken tegen verstoring van orde en rust op terreinen en in gebouwen. Recherchebureaus doen onderzoek in opdracht van particulieren en bedrijven.

Beide hebben een vergunning nodig. Daarnaast heeft de formele leidinggevende toestemming nodig van de minister van Justitie en Veiligheid om het werk te mogen doen. Dat geldt ook voor personen die het beleid voor het personeel en het bedrijf bepalen. De medewerkers van het bedrijf – ook het personeel dat geen beveiligings- of recherchewerkzaamheden verricht – hebben toestemming nodig van de korpschef. De screeningsautoriteit Justis heeft ook de bevoegdheid om boetes op te leggen en vergunningen in te trekken als bedrijven zich niet houden aan de regels.

Aanvraag toestemming korpschef en legitimatiebewijs beveiligers en particulier onderzoekers

Per 1 mei 2014 is voor beveiligers en particulier onderzoekers een nieuw model legitimatiebewijs ingevoerd en is ook de procedure voor de aanvraag toestemming korpschef (voorheen politietoestemming) veranderd. De ‘groene pas’ voor beveiligers in opleiding is terug en er is een ‘oranje pas’ voor voetbalstewards gekomen.

Wist je dat er maar liefst 5 verschillende kleuren (beveiligings) passen zijn? Waar staan die kleuren voor?

Grijs
Dit legitimatiebewijs heeft een grijze boven- en onderbalk op de voorzijde, en een grijze bovenbalk op de achterzijde. Deze kleur pas is bestemd voor de medewerker die particuliere beveiligingswerkzaamheden verricht én in bezit is van het diploma Beveiliger van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties.

Groen
Deze pas is voor beveiligers in opleiding, die op het moment dat ze beveiligingswerkzaamheden verrichten kunnen aantonen de praktijkopleiding voor het diploma Beveiliger of certificaat Event Security volgen. De groene identiteitspas is maximaal 12 maanden geldig.

Blauw
De blauwe pas is voor de Event Security Officer. De persoon die op dit legitimatiebewijs omschreven staat mag beveiligingswerkzaamheden verrichten voor een organisatie met een beperkte vergunning. Te denken valt hierbij aan evenementenbeveiliging of persoonsbeveiliging tijdens een evenement, of werkzaamheden als horecaportier. De event security officer en de horecaportier verrichten werkzaamheden op een blauwe beveiligerspas. Reguliere beveiligingswerkzaamheden mogen hiermee niet worden uitgevoerd aangezien beide certificeringen een beperkte vergunning in de beveiliging hebben. National Safety Security Group is erkend SBB leerbedrijf en wij zien binnen onze organisatie event security officers doorgroeien naar de “grijze beveiligerspas” om de beperking werkzaamheden uit de weg te gaan.

Niet elke beveiliger mag dus overal werkzaam zijn met een V-teken.

De event security officer mag bijvoorbeeld niet werken als objectbeveiliger en de horecaportier niet als winkelsurveillant aangezien deze hier geen vergunning voor hebben”, zegt Kevin Kel, algemeen directeur van National Safety Security Group.

Oranje
Houders van een oranje beveiligingspas zijn voetbalstewards in betaald- en amateurvoetbal. Ze beveiligen vlak voor, tijdens en na een voetbalwedstrijd het stadion en zijn directe omgeving.

Geel
Dan is er ook nog de gele pas, bestemd voor particuliere rechercheurs, deze wordt afgegeven indien de persoon in bezit is van het diploma Particulier Onderzoeker óf van een erkenning EU-beroepskwalificaties voor werkzaamheden als particulier rechercheur.

Legitimatiebewijs

Medewerkers die toestemming hebben om beveiligings- of recherchewerkzaamheden te doen, krijgen een legitimatiebewijs. Dit moeten zij tijdens werktijd bij zich hebben. De beveiligingsorganisatie of het recherchebureau moet het legitimatiebewijs voor de medewerker bij de korpschef van de politie aanvragen. Als de medewerker door de screening is gekomen, geeft de korpschef toestemming om maximaal 3 jaar beveiligings- of recherchewerk te doen. Deze toestemming kost € 60,- per medewerker. Daar komen nog de kosten van € 26,- voor de afgifte van een legitimatiebewijs bij.

Mag je zomaar een uniform aantrekken?

Personen die beveiligingswerk doen moeten een uniform dragen dat de minister van Justitie en Veiligheid heeft goedgekeurd. Justis beoordeelt namens de minister of uniformen aan de eisen voldoen. Er zijn regels voor uniformen, ze mogen bijvoorbeeld niet lijken op dat van de politie. Andere regels zijn:

  • Ook overhemd, polo, vest of cap mogen niet lijken op de bovenkleding van de politie.
  • Ook de vignetten, emblemen of logo’s mogen niet op de vignetten van de politie lijken.
  • Op het uniform mogen geen rangonderscheidingstekens zitten.
  • Het uniform moet een herkenningsteken van de particuliere beveiligingsorganisatie hebben.
  • Het uniform moet het V-teken als embleem hebben, dat de minister heeft vastgesteld voor particuliere beveiligers.

Nieuwsbrief