Ondertekensessie Ministerie van Veiligheid en Justitie

Op 15 mei organiseerde de Codekamer Beveiliging de tweede ondertekensessie voor beveiligingsbedrijven. De ondertekensessie vond plaats bij het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J). Vanuit de Codekamer waren de heren Van der List (FNV) en Lissenburg (Rijksoverheid) aanwezig. De heer Blokland (Code Verantwoordelijk Marktgedrag) leidde de sessie. Namens National Safety Security Group werd de code ondertekend door Kevin Kel en Jelle Kamphuis.

De Code biedt betrokken partijen een leidraad voor effectief marktgedrag. Het succes van de Code schuilt in het feit dat alle betrokkenen samen hun verantwoordelijkheid nemen voor het sociale aspect. Met de Code in de hand spreken zij af om bij uitbesteding te letten op prijs én kwaliteit en dan in brede zin: met inbegrip van het sociaal beleid.

De Code doet een moreel appel op opdrachtgevers, opdrachtnemers, inleners, vakbonden en tussenpersonen om opdrachten sociaal verantwoord en met respect voor de kwaliteit van de dienstverlening uit te zetten, aan te nemen en uit te voeren. De Code levert daarvoor een uitgebalanceerd kader. En de Code voorkomt verstoringen. Zo heeft de Code zich in de praktijk bewezen als een pragmatisch instrument voor verantwoordelijk marktgedrag. Een instrument dat marktpartijen duurzaam meerwaarde biedt.

National Safety Security Group | 053-26000 20 | Info@NSSG-BeveiligingenVeiligheid.nl

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!

security
Security

Zoekt u een betrouwbare partner voor beveiliging & surveillance?