Objectbeveiliging | Security Host

Passie voor hospitality met onze security host – objectbeveiliging

Het beveiligen van gebouwen en terreinen  en het bewaken van objecten is tegenwoordig niet alleen meer ’s avonds en ’s nachts. Ook overdag is professioneel toezicht objectbeveiliging op onder andere bezoekers, leveranciers en in- en uitgaande goederen, opening en sluit-rondes noodzakelijk. Onder objectbeveiliging vallen een aantal werkzaamheden die op verschillende locaties kunnen worden uitgevoerd door een gecertificeerde security host. Objectbeveiliging vindt bijvoorbeeld plaats bij kantoren, hotels, ziekenhuizen, scholen en diverse andere objecten en/of organisaties.

Objectbeveiliging door security host – service with a smile

Bij het kantoor als ontmoetingsplek hoort een vanzelfsprekend gevoel van veiligheid. Een ontspannen sfeer die onzichtbaar en efficiënt wordt geregisseerd door een bekwame beveiligingsdienst. Bij National Safety Security Group brengen we de vriendelijke gastheer-gastvrouw en de doelgerichte beveiliger samen in één persoon voor een nieuwe vorm van objectbeveiliging: De Security Host. De Security Host is volledig gekwalificeerd, houdt toezicht op uw kantoor, voert toegangscontrole uit en loopt open-, brand- en sluitrondes. Daarnaast behoren een eersteklas ontvangst en telefoonafhandeling tot de basiskwaliteiten.

Een Security-host of hostess van National Safety Security Group is een integratie tussen een reguliere objectbeveiliger, een receptionist (te) en een gastheer-/vrouw. Een beveiliger die aan alle wettelijke criteria voldoet en zowel preventief als repressief kan optreden in geval van calamiteiten.

accessibility

Persoonlijke benadering

security

Gecertificeerd personeel

format_shapes

Beveiliging op maat

National Safety Security Group streeft ernaar om met partners de kwaliteit van de branche continue te bevorderden. Wij doen dat door te streven naar goed opgeleide security host(s) die ingezet worden op kwalitatieve voorbereide projecten, verkregen door maatschappelijk verantwoorde aanbestedingstrajecten. Objectbeveiliging met een security host van National Safety Security Group is altijd een meerwaarde voor een organisatie met medewerkers welke aansluiten op het beleid en identiteit van een organisatie.

Jaarlijkse trainingen voor onze objectbeveiliger – security host

Om onze security host(s) op het niveau te houden waar wij ze graag op zien acteren in de objectbeveiliging, organiseren we jaarlijks onder andere workshops en trainingen gericht op objectbeveiliging. Tijdens deze bijeenkomsten geven interne en externe deskundigen hun visie en uitleg op uiteenlopende, maar functie relevante, zaken. Met deze opgedane kennis zijn onze medewerkers weer beter in staat om u op individuele basis als opdrachtgever van dienst te zijn om uw object te bewaken.

Verzekerd van gecertificeerde professionals

Het belangrijkste bij objectbeveiliging is het tegengaan van onregelmatigheden en het signaleren van situaties die mogelijk schade kunnen veroorzaken. Bedrijven krijgen namelijk vaak te maken met diefstal, fraude of inbraak. Met objectbeveiliging en een security host van National Safety Security Group wordt de beveiliging van gebouwen en terreinen én de veiligheid van personeel gewaarborgd.

Bij ons draait het niet alleen om bewaking en beveiliging, maar ook om dienstverlening, kwaliteit en betrouwbaarheid

National Safety Security Group beschikt over goed opgeleide objectbeveiligers – security host(s) die niet alleen zorg dragen voor de beveiliging van het object, maar tevens weten wat er moet gebeuren als zich een onveilige situatie voordoet. Door constante opleidingen en trainingen zijn zij optimaal voorbereid om snel te schakelen tussen verschillende taken uiteenlopend van beveiligingstaken tot het functioneren als oplettend gastheer, portier of receptionist.

Onze security host(s) – flexibele inzet voor korte of lange termijn

Onze objectbeveiligers – security host(s) kunnen voor korte of langere termijn of bij calamiteiten flexibel worden ingezet bij een opdrachtgever. De aanwezigheid van onze gediplomeerde objectbeveiligers werkt zowel preventief als repressief. Preventief, want uw eigendommen worden zichtbaar beveiligd. Repressief, omdat er kordaat wordt opgetreden wanneer zich ongewenste situaties voordoen. (Bedrijfs-) gevolgschaden worden zo voorkomen.

Receptiediensten
Onze security host(s) – objectbeveiligers kunnen naast hun beveiligingswerk bijvoorbeeld ook receptie- en servicetaken verrichten. De activiteiten worden uitgevoerd naar wens van de klant en omvatten onder meer toegangscontrole, terrein- en monitorbewaking, sleutelbeheer, ontvangen van bezoekers en het beantwoorden van de telefoon. Daarnaast zijn onze security host(s) objectbeveiligers ook gastheer/vrouw namens uw organisatie en het visitekaartje naar uw bezoekers. Daarnaast zijn onze objectbeveiligers minimaal in het bezit van het diploma beveiliging aangevuld met BHV. Per object wordt er bekeken of er voor de beveiligers nog aanvullende cursussen nodig zijn.

Een goede objectbeveiliging met gastvrije security host(s) is een belangrijk onderdeel van de veiligheid van een bedrijf of andere organisatie. Door een professionele partner zoals National Safety Security Group op het gebied van beveiliging in te huren, bent u verzekerd van voortgang van de bedrijfsprocessen.

Wilt u een gebouw, terrein of bepaalt object speciaal laten beveiligen? U bent bij ons aan het juiste adres om een security host in te huren voor korte of lange termijn.

Contact formulier

security
Security

Zoekt u een betrouwbare partner voor objectbeveiliging met een gastvrije Security Host?