Objectbeveiliging

Het beveiligen van gebouwen en terreinen is tegenwoordig niet alleen meer ’s avonds en ’s nachts. Ook overdag is professioneel toezicht op onder andere bezoekers, leveranciers en in- en uitgaande goederen, opening en sluit-rondes noodzakelijk. Onder objectbeveiliging vallen een aantal werkzaamheden die op verschillende locaties kunnen worden uitgevoerd. Objectbeveiliging vindt bijvoorbeeld plaats bij kantoren, hotels, ziekenhuizen, scholen en diverse andere objecten en/of organisaties.

accessibility

Persoonlijke benadering

security

Gecertificeerd personeel

format_shapes

Beveiliging op maat

National Safety Security Group streeft ernaar om met partners de kwaliteit van de branche continue te bevorderden. Wij doen dat door te streven naar goed opgeleide werknemers die ingezet worden op kwalitatieve voorbereide projecten, verkregen door maatschappelijk verantwoorde aanbestedingstrajecten. Altijd een meerwaarde voor een organisatie met medewerkers welke aansluiten op het beleid en identiteit van een organisatie.

Om onze medewerkers op het niveau te houden waar wij ze graag op zien acteren, organiseren we jaarlijks onder andere workshops en trainingen. Tijdens deze bijeenkomsten geven interne en externe deskundigen hun visie en uitleg op uiteenlopende, maar functie relevante, zaken. Met deze opgedane kennis zijn onze medewerkers weer beter in staat om u op individuele basis als opdrachtgever van dienst te zijn.

Bij ons draait het niet alleen om bewaking en beveiliging, maar ook om dienstverlening, kwaliteit en betrouwbaarheid. Verzekerd van gecertificeerde professionals.

Het belangrijkste bij objectbeveiliging is het tegengaan van onregelmatigheden en het signaleren van situaties die mogelijk schade kunnen veroorzaken. Bedrijven krijgen namelijk vaak te maken met diefstal, fraude of inbraak. Met objectbeveiliging wordt de beveiliging van gebouwen en terreinen én de veiligheid van personeel gewaarborgd. National Safety Security Group beschikt over goed opgeleide objectbeveiligers die niet alleen zorg dragen voor de beveiliging van het object, maar tevens weten wat er moet gebeuren als zich een onveilige situatie voordoet. Door constante opleidingen en trainingen zijn zij optimaal voorbereid om snel te schakelen tussen verschillende taken uiteenlopend van beveiligingstaken tot het functioneren als oplettend gastheer, portier of receptionist.

Onze objectbeveiligers kunnen voor korte of langere termijn of bij calamiteiten flexibel worden ingezet bij een opdrachtgever. De aanwezigheid van onze gediplomeerde objectbeveiligers werkt zowel preventief als repressief. Preventief, want uw eigendommen worden zichtbaar beveiligd. Repressief, omdat er kordaat wordt opgetreden wanneer zich ongewenste situaties voordoen. (Bedrijfs-) gevolgschaden worden zo voorkomen.

Receptiediensten
Onze objectbeveiligers kunnen naast hun beveiligingswerk bijvoorbeeld ook receptie- en servicetaken verrichten. De activiteiten worden uitgevoerd naar wens van de klant en omvatten onder meer toegangscontrole, terrein- en monitorbewaking, sleutelbeheer, ontvangen van bezoekers en het beantwoorden van de telefoon. Daarnaast zijn onze objectbeveiligers ook gastheer/vrouw namens uw organisatie en het visitekaartje naar uw bezoekers. Daarnaast zijn onze objectbeveiligers minimaal in het bezit van het diploma beveiliging aangevuld met BHV. Per object wordt er bekeken of er voor de beveiligers nog aanvullende cursussen nodig zijn.

Wilt u een gebouw, terrein of bepaalt object speciaal laten beveiligen? U bent bij ons aan het goede adres!

security
Security

Zoekt u een betrouwbare partner voor beveiliging & surveillance?