Covid-19
accessibility

Klantvriendelijk

security

Doortastend

format_shapes

Gastvrij

De Covid-19 pandemie heeft grote impact op onze maatschappij en hoe iedereen hierin kan bewegen. Het RIVM, de veiligheidsregio’s en lokale overheden bepalen het beleid en richtlijnen. Organisaties, winkels, supermarkten, musea, restaurants en het onderwijs die deze richtlijnen ingevoerd hebben en willen handhaven maken hiervoor vaak gebruik van beveiligers of servicemedewerkers.

Onze medewerkers zijn op de hoogte en werken volgens de laatste richtlijnven van het RIVM en zijn in het bezit van persoonlije beschermingsmiddelen! De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Onze service medewerker(s) of beveiligingsmedewerkers inschakelen? U bent bij ons aan het juiste adres!

Onze medewerkers kunnen voor korte of langere termijn of bij calamiteiten flexibel worden ingezet bij een opdrachtgever. Door de jarenlange ervaring van National Safety Security Group hebben wij een goede staat van dienst opgebouwd met vele vaste en tevreden klanten. Deze werkwijze wordt door onze klanten als zeer gastvrij, gastgericht en doeltreffend ervaren. Wij dragen er dan ook altijd zorg voor dat we een juist functieprofiel opstellen aan de hand van de wensen en eisen van onze opdrachtgevers.

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro. National Safety Security beschikt over een flexibele groep van service medewerkers en beveiligingsmedewerkers welke de bezoekersregulering en het dragen van mondkapje(s) op gastvrije wijze uitvoeren.

National Safety Security Group biedt u snelle kwalitatieve dienstverlening tijdens calamiteiten in geheel Nederland. Er kunnen altijd situaties ontstaan waarin ineens maatregelen noodzakelijk zijn. Onder normale omstandigheden kan ons Quick Response Team in heel Nederland binnen 3 uur operationeel zijn. In veel gevallen is deze response tijd aanmerkelijk korter. De continuïteit van levering is vanaf levering van de eerste veiligheidsmedewerker gegarandeerd. Zelfs als de inzet een langere periode moet gaan duren blijft u verzekerd van adequate en professionele veiligheid van onze medewerkers.

Publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens

De mondkapjesplicht geldt in alle publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens. Voorbeelden van publieke binnenruimten zijn winkels, musea, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en concertzalen. Een mondkapje is niet verplicht als mensen een vaste zitplaats hebben. Concreet betekent dit dat in bijvoorbeeld restaurants of theaters het mondkapje af mag wanneer mensen aan tafel of in de zaal plaatsnemen. Wanneer vervolgens wordt opgestaan om naar het toilet of naar buiten te gaan, moet het mondkapje weer worden gedragen. In gebouwen die bedoeld zijn voor het belijden van godsdienst, zoals kerken, moskeeën, tempels en synagogen, is een mondkapje niet verplicht.

Onderwijs

In het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moeten leerlingen, studenten, leraren en ander personeel een mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft dus geen mondkapje te dragen op het moment dat hij of zij voor de groep staat, maar wel bij een ronde door het klaslokaal. Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht.

Contactberoepen en zorgverleners

Bij contactberoepen is de anderhalve meter-maatregel vaak niet realistisch. Daarom wordt ook bij onder andere de kapper, tijdens de rijles en bij de nagelstylist het dragen van een mondkapje verplicht. Dit geldt zowel voor de klant als voor de beoefenaar van het contactberoep. Zorgverleners zoals huisartsen en fysiotherapeuten zijn uitgezonderd van de plicht. Toch zal het vaak zo zijn dat ook daar gevraagd wordt een mondkapje te dragen. Op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) hanteren ziekenhuizen en zorginstellingen eigen regels ten aanzien van mondkapjes of andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Patiënten, bezoekers en zorgverleners dienen deze te volgen.

Uitzonderingen

De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. De politie en boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt. Mondkapjes zijn ook niet verplicht tijdens het sporten, acteren, muzikale repetities of optredens en het geven van interviews op radio en tv.

Contact formulier

Een flexibele groep van service medewerkers en beveiligingsmedewerkers voor Covid-19 maatregelen