Winkel surveillance

Ervaren winkelbeveiligers van National Safety Security Group kunnen als geen ander preventief toezicht houden in uw winkel of winkelcentrum. Zo proberen zij winkeldiefstal en ongeregeldheden te voorkomen en waarborgen zij de veiligheid van uw personeel en klanten. Van de aanwezigheid van een winkelsurveillant/beveiliger in uniform gaat een grote preventieve werking uit.

Onze medewerkers kunnen voor korte of langere termijn of bij calamiteiten flexibel worden ingezet bij een opdrachtgever

Door de jarenlange ervaring van National Safety Security Group op het gebied van winkelbeveiliging Рwinkelsurveillance hebben we dan ook een goede staat van dienst opgebouwd met vele vaste en tevreden klanten. Deze werkwijze wordt door onze klanten als zeer gastvrij, gastgericht en doeltreffend ervaren. Wij dragen er dan ook altijd zorg voor dat we een juist functieprofiel opstellen aan de hand van de wensen en eisen van onze opdrachtgevers.

accessibility

Persoonlijke benadering

security

Gecertificeerd personeel

format_shapes

Beveiliging op maat

Scherp oog. Veel retailers hebben last van winkeldiefstal, derving en winkelcriminaliteit. Daders van deze misdrijven bestaan uit winkelend publiek, veel plegers of zelfs de eigen medewerkers. De schade die uit deze misdrijven voortvloeit kan enorm zijn. National Safety Security Group biedt winkeliers een uitgebreid pakket aan mogelijkheden om diefstal en criminaliteit in uw winkel aan te pakken. De surveillance is gericht op het voorkomen van winkeldiefstal en / of andere onregelmatigheid en overlast.

Winkeldiefstal, vernieling, bedreiging, een snelle greep in de kassa, agressief gedrag van klanten, overvallen; het staat niet allemaal in de krant, maar het komt vaker voor dan menigeen denkt.

Onze aanpak gaat uit van voor u meetbare resultaten waarbij de bestrijding van de derving centraal staat. Maar onze werkwijze heeft meer zichtbare effecten tot gevolg. Veilig werken in een aangenaam winkelklimaat en een klantvriendelijke opstelling van uw personeel bijvoorbeeld. Zelfs de directe omgeving van uw winkel wordt daarin betrokken.

Gastheerschap staat hierbij voorop, aangezien de uitstraling en inzet van beveiliging bijdraagt aan de beleving en veiligheidsgevoel van bezoekers.

Collectieve Winkelsurveillance. Samen met collega-retailers uit de directe omgeving kunnen winkeleigenaren kiezen voor collectieve winkelsurveillance. Hierbij ondersteunt een surveillant meerdere retailers en/of winkels in een afgebakend geografisch gebied. Bij het opstarten van een collectieve winkelsurveillancedienst wordt aan de diverse ondernemers de mogelijkheid gegeven gezamenlijk een winkelsurveillant in te huren. Hierdoor zullen de kosten per deelnemer relatief laag zijn. De surveillant surveilleert van winkel tot winkel of is in de winkel aanwezig.

Taken die door de winkelsurveillant kunnen worden uitgevoerd zijn:

  • voorkomen van (winkel)diefstal;
  • opvolgen en/of afhandelen van geconstateerde (winkel)diefstal;
  • overdragen aan politie;
  • afhandeling van de aangifte;
  • bestrijding van agressie (orde en rust);
  • het ontzeggen van de toegang tot de winkel namens de ondernemer;
  • het opvolgen van EHBO voorvallen;
  • dienstverlening aan de consument (goed gastheer/gastvrouw).

Bij ons draait het niet alleen om bewaking en beveiliging, maar ook om dienstverlening, kwaliteit en betrouwbaarheid.

Een andere mogelijkheid is de inzet van burgersurveillanten. Deze surveillanten in burgerkleding worden pas ingezet na toestemming door de Politie. De servicemanager verricht naast winkelsurveillance ook andere werkzaamheden ten behoeve van de netheid en aantrekkelijkheid van winkelcentra en ter bevordering van het welzijn van het winkelend publiek.

Uw winkelsurveillance uitbesteden? U bent bij ons aan het juiste adres!

Contact formulier

security
Security

Zoekt u een betrouwbare partner voor beveiliging & surveillance?