Beroepsweerbaarheid

National Safety Security Group biedt specifieke beroepsgerichte trainingen aan in de zakelijke dienstverlening. De trainingen zijn gerelateerd aan een specifiek thema en bedoeld om bepaalde vaardigheden effectief aan te leren of aan te scherpen. De trainingen worden gegeven door instructeurs met jarenlange praktijkervaring. Maatwerk is het motto binnen alle trainingsvormen van National Safety Security Group!

accessibility

Persoonlijke benadering

security

Gecertificeerd personeel

format_shapes

Beveiliging op maat

Ondernemingen en instellingen worden de laatste jaren in toenemende mate geconfronteerd met agressie en zelfs geweld, van klanten, leerlingen, eigen personeel of anderen. Dat geldt vooral voor organisaties waar rechtstreeks ‘face tot face’ contact tussen klant en medewerker is. Het nemen van passende maatregelen is steeds meer noodzaak. Niet alleen vanwege groter wordende problematiek, de eisen geformuleerd in de arbo-wetgeving en ook vanwege de maatschappelijke druk. Ons trainingsdoel is de realiteit en de praktijk zo dicht mogelijk benaderen. We trainen op vaste locaties, in-company en op speciale locaties. Binnen of buiten. Daarmee halen we cursisten uit de comfortzone, zodat je kunt ervaren welke invloed wisselende omstandigheden hebben op de gemoedstoestand. Je wordt mentaal flexibeler en daarmee sterker.

National Safety Security Group geeft u in haar trainingen vaardigheden waarmee u leert omgaan met agressieve klanten; Alles wat je vlak voor, tijdens of na een incident in kunt zetten om deze zo veilig mogelijk te doorstaan. Daarbij maken wij onderscheid in verbale, materiële en fysieke agressie; in de praktijk en tijdens trainingen zal er vaak een combinatie van deze vormen behandelt worden. Denk daarbij aan verbale vaardigheden, het hebben en houden van een veilige afstand en houding alsook het zowel fysiek als mentaal in beweging blijven. Samenwerking, daar waar dit voor uw beroepsgroep van toepassing is zal altijd de voorkeur hebben.

Wij verzorgen trainingen o.a. voor:

  • zorg- en hulpverleningsinstanties (o.a. ziekenhuis- en ambulancepersoneel, thuiszorg, psychiatrie, reclassering etc.)
  • personenvervoer
  • personeel van supermarkten en overige winkels
  • baliemedewerkers, tankstations, horeca
  • directiechauffeurs, persoonsbeveiligers
  • deurwaarders en incassobureaus

Agressief of gewelddadig gedrag leidt voor een organisatie vaak tot aanzienlijke juridisch en medische kosten, maar eveneens tot kosten van verloren werktijd en productiviteit.

Ook voor de medewerker die in aanraking is gekomen met dergelijk grensoverschrijdend gedrag, zijn de gevolgen vaak zeer ingrijpend. Deze kunnen variëren van fysieke tot psychische klachten, onthechting van het normen- en waardepatroon en het moeten omgaan met een hoog niveau van spanning en angst op de werkplek en thuis. U leert zorg dragen voor uw eigen veiligheid en uw eigen persoonlijke ruimte, met behoud van die van de ander. U leert hoe u zich staande houdt in lastige, bedreigende en/of agressieve situaties. Uw zelfvertrouwen groeit, zodat u effectiever kunt reageren in een confronterende situatie.

“Veiligheid voor iedereen”… betekent veilig kunnen leven en werken onder alle omstandigheden.

security
Academy

Onze academy heeft een ruim aanbod aan trainingen