VCA

Deze opleiding is bestemd voor een ieder die zich beroepsmatig bezig houdt met de bouw of daaraan gerelateerde zaken. De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

accessibility

Persoonlijke benadering

security

Gecertificeerd personeel

format_shapes

Beveiliging op maat

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

Deze opleiding is bestemd voor een ieder die zich beroepsmatig bezig houdt met de bouw of daaraan gerelateerde zaken.Er is daarnaast voor uitvoerende medewerkers een VCA-examen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen Basisveiligheid (Voor operationele medewerkers) en Veiligheid voor operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). Het bijbehorende certificaat is tien jaar geldig en geeft aan dat de medewerker in ieder geval op de hoogte is van de geldende veiligheidseisen. De goedkoopste VCA aanbieder van Twente! Cursusdata op aanvraag.

De cursus wordt gegeven op ons eigen opleidingscentrum. Bij meer dan 8 kandidaten kan de cursus op uw locatie worden verzorgd.

Met een VCA training leert uw personeel de risico’s op de werkvloer kennen. Het werk wordt daardoor veiliger, met als resultaat minder ongevallen. Aan deze opleiding worden behoudens een normale fysieke en psychische conditie geen toelatingseisen gesteld. De opleiding wordt gegeven door gediplomeerde docenten. Alle cursisten sluiten deze cursus af met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het certificaat. Het VCA certificaat is 10 jaar geldig. De training bestaat uit 2 dagdelen of uit 1 volledige dag. De deelnemer dient voor aanvang van de opleiding het cursusboek te bestuderen.

Minder verwondingen, minderverzuim als gevolg van arbeidsongevallen, minder arbeidsongeschikten, minder kans op calamiteiten, meer aandacht voor het milieu. Kortom: een veilige(re) en gezonde(re) werkomgeving.

security
Academy

Onze academy heeft een ruim aanbod aan trainingen