VCA Basis of VCA Vol

Deze opleiding is bestemd voor een ieder die zich beroepsmatig bezig houdt met de bouw of daaraan gerelateerde zaken. De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

accessibility

Ruim 2000 tevreden klanten

security

Gediplomeerde instructeurs

format_shapes

Gemiddeld beoordeeld met een 9.4

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

Deze opleiding is bestemd voor een ieder die zich beroepsmatig bezig houdt met de bouw of daaraan gerelateerde zaken.Er is daarnaast voor uitvoerende medewerkers een VCA-examen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen Basisveiligheid (Voor operationele medewerkers) en Veiligheid voor operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). Het bijbehorende certificaat is tien jaar geldig en geeft aan dat de medewerker in ieder geval op de hoogte is van de geldende veiligheidseisen. De goedkoopste VCA aanbieder van Twente! Cursusdata op aanvraag.

De cursus wordt gegeven op ons eigen opleidingscentrum. Bij meer dan 8 kandidaten kan de cursus op uw locatie worden verzorgd.

Met een VCA training leert uw personeel de risico’s op de werkvloer kennen. Het werk wordt daardoor veiliger, met als resultaat minder ongevallen. Aan deze opleiding worden behoudens een normale fysieke en psychische conditie geen toelatingseisen gesteld. De opleiding wordt gegeven door gediplomeerde docenten. Alle cursisten sluiten deze cursus af met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers het certificaat. Het VCA certificaat is 10 jaar geldig. De training bestaat uit 2 dagdelen of uit 1 volledige dag. De deelnemer dient voor aanvang van de opleiding het cursusboek te bestuderen.

Minder verwondingen, minderverzuim als gevolg van arbeidsongevallen, minder arbeidsongeschikten, minder kans op calamiteiten, meer aandacht voor het milieu. Kortom: een veilige(re) en gezonde(re) werkomgeving.

De VCA Basis Training

Met een VCA Basis diploma laat u als werknemer zien dat u beschikt over (basis)kennis met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu. U weet hoe u veilig moet werken waarbij u rekening houdt met uw eigen gezondheid, de gezondheid van anderen en het milieu.

Voor iedereen die op hun werk te maken heeft met mogelijk gevaarlijke situaties is een VCA diploma een toegevoegde waarde. Denk bijvoorbeeld aan mensen die werkzaam zijn in de bouw, waarbij een ongeluk in een klein hoekje zit.

Na het volgen van de cursus VCA basis weet u hoe u veilig werkzaamheden kunt uitvoeren en risico’s tot een minimum kunt beperken.

Certificering

Na het volgen van de e-learning en de training wordt het examen afgenomen. De e-learning dient geheel te zijn afgerond en voor de proeftoets(en) moet een voldoende zijn behaald, mocht je dan na het volgen van de training het examen niet halen geven we je nog minimaal 2x de kans om kosteloos examen te doen. Het diploma is 10 jaar geldig.

Programma basiscursus VCA

De training bestaat uit één volle dag. De nadruk wordt gelegd op:

 • Arbo-wet
 • Risico’s en preventie
 • Gevaarlijke stoffen
 • Veilig werken met gereedschappen
 • Brand- en explosiegevaar
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Veilig hijsen en tillen
 • Struikelen, uitglijden en verstappen
 • Veilig werken op hoogte

Cursus details

 • Cursus duur: 1 dag
 • Docent: Gediplomeerde VCA-docenten
 • Toelatingseisen: Geen
 • Cursus is inclusief e-learningexamencertificaat + koffie/thee
 • Lunchkosten: € 12,95 (excl. BTW)
 • Locatie: Hengelo of in-company

De VCA Vol Training

Bent u meewerkend leidinggevende en werkt u dagelijks volgens de VCA-richtlijnen? En heeft u nog geen VCA diploma of verloopt deze bijna? Volg dan onze 1-daagse VCA-VOL training. Met een geldig VOL-VCA diploma geeft u aan dat u veilig werkt en daarnaast rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en de medewerkers waaraan u leiding geeft.

Weet u niet zeker of uw VCA diploma nog geldig is? Dan kunt u – mits u een cursus VCA na januari 2004 succesvol heeft afgerond – in het Centraal Diploma Register VCA op uw naam zoeken en bekijken of u daadwerkelijk nog over een geldig VCA diploma beschikt.

Programma VOL-VCA cursus

Tijdens de cursus VOl-VCA komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving
 • Ergonomie
 • Hoe om te gaan met een ongeval
 • VCA: het bevorderen van veilig werken
 • Procedures en werkvergunningen
 • Taak-risicoanalyse
 • Bedrijfsnoodplan
 • Gevaarlijke stoffen
 • Gevarenbronnen
 • Persoonlijke bescherming

Contact formulier

security
Academy

VCA Basis / Vol met Slagingsgarantie!