Ontruimingsoefening

Ontruimingsoefeningen zijn bedoeld om uw medewerkers te trainen in hoe zij het pand via een korte weg en op een veilige manier volgens het bedrijfsnoodplan op de meest veilige manier dienen te verlaten. Daarnaast wordt er bij een ontruimingsoefening gekeken of de ontruiming verloopt zoals deze op de meest veilig en meest snelle wijze zou kunnen plaatsvinden. Een gedegen ontruimingsplan helpt, om afspraken binnen uw bedrijf duidelijk en helder vast te leggen. Het is een hulpmiddel om tijdens calamiteiten juist te handelen.

accessibility

Persoonlijke benadering

security

Gecertificeerd personeel

format_shapes

Beveiliging op maat

Een calamiteit is onvoorspelbaar. Ongeacht wat er gebeurt; een bommelding, uitslaande brand, ongeval of gaslek, er zijn te veel variabelen om exact te voorspellen wat er gebeurd. Dat is precies waarom oefenen belangrijk is. De Arbowet en Richtlijn nr. 89/391/EEG verplichten de werkgever om maatregelen te treffen voor eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers bij ernstig en onmiddellijk gevaar. De werkgever moet maatregelen nemen om te zorgen dat deze crisissituaties op een goede manier worden beheerst. Een ontruimingsoefening is één van die maatregelen. Een oefening draagt ook bij aan het veiligheidsbewustzijn van werknemers. Een oefening kan leuk en uitdagend zijn en draagt soms bij aan het team-gevoel van de werknemers. Tot slot verhoogt een oefening de betrokkenheid bij het bedrijf.

Want stelt u zich eens voor: het brandalarm gaat af en al uw collega’s of gasten lopen verward door elkaar. Waar is de dichtstbijzijnde uitgang? Door de rookontwikkeling ziet niemand meer iets. Er ontstaat paniek en een duwpartij bij de uitgang. Het is daarom van belang dat al uw medewerkers weten hoe zij moeten handelen bij een ontruiming van het gebouw. Dit doet u door regelmatig een ontruimingsoefening te houden.

De ontruimingsoefeningen zijn altijd maatwerk. Wij gaan graag met u in gesprek om het beste en meest effectieve plan samen te stellen.

“Regelmatig” is natuurlijk een vaag begrip. De hoeveelheid hangt geheel af van bedrijfsspecifieke factoren. Grotere gebouwen beschikken meestal over een brandmeldinstallatie. Als die in uw bedrijf ook aanwezig is dan moet u tenminste 1 keer per jaar een ontruimingsoefening houden.

National Safety Security Group heeft ruime ervaring met het opstellen en controleren van ontruimingsplannen. Wij nemen daarbij de norm NEN 8112 als leidraad. Deze norm van het Nationale Normalisatie Instituut geeft richtlijnen voor het opstellen van een doeltreffend ontruimingsplan. Zo weet u zeker dat uw ontruimingsplan voldoet aan de wettelijke eisen. Wij kunnen een ontruimingsoefening in zijn geheel voor u realiseren.

Contact formulier

security
Academy

Onze academy heeft een ruim aanbod aan trainingen