Winkel diefstal training

Veel ondernemers worden dagelijks met (winkel) diefstal geconfronteerd. Ook voor de medewerkers kan dit een grote impact hebben op hun gevoel van veiligheid en werkplezier.

Medewerkers kunnen er door hun wijze van communiceren en alertheid veel aan doen om de kans op (winkel)diefstal te beperken. Ook wordt er van hen verwacht dat zij bij de constatering van en diefstal, op een veilige wijze, optreden, zodat de daders weten dat de pakkans aanzienlijk is.

In een oriënterend gesprek met een instelling of bedrijf bekijken we wat het doel van de training moet zijn. Wat is de achtergrond van de vraag en wat moet er bereikt worden? Op basis van het eerste gesprek maken we een voorstel met offerte.

accessibility

Praktisch

security

Docenten uit de praktijk

format_shapes

Veilig gevoel

Doelgroep
Alle bedrijven die de kans lopen te maken te krijgen met een overval

Doel van de training

 • Medewerkers mentaal voorbereiden op een eventuele overval
 • Medewerkers weten hoe ze zichzelf en hun klanten in veiligheid kunnen brengen tijdens de overval
 • Medewerkers bekend maken met het R.A.A.K.-principe
 • Medewerkers trainen in het onthouden van signalementen
 • Medewerkers weten hoe zij elkaar kunnen opvangen na een overval

Inhoud van de training
De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod in de training:

 • Persoonlijke ervaringen
 • Achtergrond informatie en cijfers
 • Do’s en Dont’s
 • R.A.A.K.-principe (Rustig blijven, Aanvaarden, Afgeven, Kijken)
 • Stressreacties
 • Nazorg

De training bestaat uit één of meerdere dagdelen. Hierbij is een acteur aanwezig. De deelnemers krijgen informatie uitgereikt tijdens de training.

Doel van de training
De deelnemers voelen zich veiliger en weerbaarder. Ze kunnen door middel van hun houding agressie voorkomen. Ze hebben handvaten voor het omgaan met lastig tot agressief gedrag van klanten. Ze hebben kennis over hoe te handelen bij diefstal.

Inhoud van de training
Naast theorie staat oefenen en ervaren centraal tijdens de trainingsdagen. Door middel van fysieke oefeningen en rollenspellen krijgen de deelnemers inzicht in hun eigen manieren van reageren op agressie en het effect hiervan op een ander. Hiervoor wordt onder andere gewerkt met een trainingsacteur.

De volgende onderwerpen komen aan bod in de training:

 • Verschillende vormen van agressie
 • Hoe je houding kan bijdragen in het voorkomen van agressie
 • Hoe agressie te verminderen(de-escalatietechnieken)
 • Omgaan met lastige klanten
 • Fysieke veiligheid van de medewerkers
 • Hoe te handelen bij winkeldiefstal
 • Weerbaarheid vergroten van de medewerkers
 • Omgaan met eigen stressreactie

Naast deze onderwerpen is er ruimte voor het inbrengen van eigen casussen en ervaringen.

Winkeldiefstal training volgen? U bent bij ons aan het juiste adres!

Contact formulier

Winkeldiefstal Training op maat voor een veilig gevoel!