Risico Inventarisatie & Evaluatie

Sinds 1 januari 1994 is de RI&E verplicht voor alle werkgevers (behalve voor wie Zelfstandige zonder personeel is). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E.

Elk bedrijf met personeel in Nederland moet (laten) onderzoeken door een gecertificeerde arbodienst en/of deskundige of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

accessibility

Persoonlijke benadering

security

Gecertificeerd personeel

format_shapes

Beveiliging op maat

Een ondernemer loopt risico’s; dat weet u als geen ander. Het product waarin u investeert moet aanslaan, uw klanten moeten betalen, er moet niet ingebroken worden in uw bedrijf. Allemaal risico’s. Dat hoort nu eenmaal bij het ondernemerschap. Zolang alles goed gaat, verdient u er met uw personeel een aardige boterham mee. Kent u alle risico’s? Ook voor uw personeel en uw materieel? Maar wat als er plotseling een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of als iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel? Dan staat de productie stil, of moet u het met een persoon minder doen. Daar komen nog de kosten van verzuim en mogelijke reparaties bij. Bovendien brengt het uw goede naam in gevaar. Kortom, behoorlijke risico’s! De basis voor een arbobeleid is de Risico-inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak. In een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie worden alle risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting in het bedrijf in kaart gebracht.

De RI&E is dé basis van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s is, kunt u de juiste maatregelen nemen. Iedere werkgever is verplicht een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie op te stellen. Het maakt daarbij niet uit hoe groot het bedrijf is. U kunt de RI&E laten uitvoeren door gecertificeerde (arbo)deskundigen van National Safety Security Group. Om de RI&E te toetsen moet altijd een gecertificeerde (arbo)deskundige worden ingeschakeld. Deze beoordeelt of de RI&E volledig en betrouwbaar is, tevens kijkt hij of actuele inzichten over veiligheid, gezondheid en PSA erin verwerkt zijn.

security
Security

Zoekt u een betrouwbare partner voor beveiliging & surveillance?