Code 95

Om beroepschauffeur te worden, moet u de code 95/basiskwalificatie halen bij het CCV. Hiervoor moet u examens en toetsen afleggen. Indien u daarvoor geslaagd bent, wordt de behaalde vakbekwaamheid op het rijbewijs aangegeven met de code 95 achter de betreffende rijbewijscategorie. Deze code heeft een geldigheid van vijf jaar.

accessibility

Persoonlijke benadering

security

Gecertificeerd personeel

format_shapes

Beveiliging op maat

Om beroepschauffeur te blijven, moet u iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing volgen. Als u dit niet doet, mag u niet meer beroepsmatig rijden. Bent u zowel voor de vrachtauto als de bus vakbekwaam, dan hoeft slechts één keer 35 uur nascholing te volgen per 5 jaar en niet 70 uur. De nascholing moet bestaan uit cursussen die door CCV gecertificeerd zijn, National Safety Security Group is een opleidingscentrum dat door het CCV gecertificeerd is.

De enige eis is dat u van de 35 uur nascholing minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining moet volgen. Voor alle duidelijkheid: alleen cursussen met een V- of een W-code tellen mee voor de vereiste 7 uur praktijktraining. National Safety Security Group biedt deze opleidingen aan om uw code 95 te halen of te verlengen. De Code 95 basistraining bestaat uit twee dagen van 7 uur, u volgt dan een BHV basis training. (voor meer informatie zie BHV Basis). Bent u reeds in het bezit van Code 95, dan dient u deze na 5 jaar te verlengen, dit is mogelijk door het volgen van een BHV herhalingstraining van 1 dag. (voor meer informatie zie BHV herhaling)

Contact formulier

security
Academy

Onze academy heeft een ruim aanbod aan trainingen