Schoolbeveiliging | Specialist in omgang met jongeren

Schoolbeveiliging met een security host van National Safety Security Group

Onderwijsinstellingen hebben de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat leerlingen en medewerkers veilig in en om het schoolgebouw kunnen verblijven, werken en leren. Kinderen, docenten, werknemers en ouders verdienen een veilige omgeving om in te werken en leren en dus ook een veilige school.

Schoolbeveiliging van National Safety Security Group heeft een signaalfunctie en zorgt – in overleg met de schooldirectie – voor handhaving van de huisregels. Zo kunt u een veilige school waarborgen voor medewerkers, documenten, leerlingen en hun ouders.

Een goede en juiste benadering van de groep is belangrijk

Beveiligers van National Safety Security Group kunnen meer. De beambten weten hoe om te gaan met jongeren en scholieren. Een goede en juiste benadering van de groep is belangrijk om een vertrouwensband te creëren. De vakbekwame gecertificeerde beveiligingsmedewerkers van National Safety Security Group zijn in het bezit van een EHBO en BHV diploma. National Safety Security Group levert schoolbeveiliging als maatwerk, waarbij wij samen met u kijken naar de wensen en behoeften van uw school. Afhankelijk van het soort object en daarvoor opgestelde beveiligingsplan kan National Safety Security Group haar diensten inzetten.

U kunt hierbij denken aan:

  • toegangscontrole
  • visitatie
  • brandpreventie
  • controle met drugs honden
  • cameratoezicht
  • administratieve werkzaamheden
  • sleutelbeheer
  • en nog vele aspecten meer.

Gastheerschap staat hierbij voorop, aangezien de uitstraling en inzet van beveiliging bijdraagt aan de beleving en het veiligheidsgevoel

accessibility

Persoonlijke benadering

security

Gecertificeerd personeel

format_shapes

Beveiliging op maat

Veiligheid is een onderwerp dat de laatste jaren nadrukkelijker op de agenda van de schooldirectie is gekomen

In bijna geen enkele school is er dan ook geen sprake van incidenten met vandalisme, agressie, vernieling, diefstal of geweld. Dergelijke ontwikkelingen raken de kern van het onderwijs, waarvoor een veilige leer- en werkomgeving een voorwaarde is. National Safety Security Group streeft ernaar om met partners de kwaliteit van de branche continue te bevorderden en maatwerk toe te passen voor schoolbeveiliging.

Specialist in omgang met jongeren  –  Schoolbeveiliging op maat

Wij doen dat door te streven naar goed opgeleide werknemers die ingezet worden op kwalitatieve voorbereide projecten, verkregen door maatschappelijk verantwoorde aanbestedingstrajecten. Altijd een meerwaarde voor een organisatie met medewerkers welke aansluiten op het beleid en identiteit van een organisatie.

Verzekerd van gecertificeerde professionals 

Om onze medewerkers op het niveau te houden waar wij ze graag op zien acteren, organiseren we jaarlijks onder andere workshops en trainingen. Tijdens deze bijeenkomsten geven interne en externe deskundigen hun visie en uitleg op uiteenlopende, maar functie relevante, zaken. Met deze opgedane kennis zijn onze medewerkers weer beter in staat om u op individuele basis als opdrachtgever van dienst te zijn.

Onze schoolbeveiligers kunnen voor korte of langere termijn of bij calamiteiten flexibel worden ingezet bij een opdrachtgever

Door de jarenlange ervaring van National Safety Security Group op het gebied van schoolbeveiliging hebben we dan ook een goede staat van dienst opgebouwd met vele vaste en tevreden klanten. Deze werkwijze wordt door onze klanten als zeer gastvrij, gastgericht en doeltreffend ervaren. In onze ogen is de multifunctionele inzet van de security host of beveiligingsprofessional een absolute must in de huidige corporate dienstverlening. Wij dragen er dan ook altijd zorg voor dat we een juist functieprofiel opstellen aan de hand van de wensen en eisen van onze opdrachtgevers.

Schoolbeveiliging uitbesteden? U bent bij ons aan het juiste adres!

Contact formulier

security
Security

Zoekt u een betrouwbare partner voor schoolbeveiliging & surveillance?