School

Onderwijsinstellingen hebben de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat leerlingen en medewerkers veilig in en om het schoolgebouw kunnen verblijven, werken en leren. Kinderen, docenten, werknemers en ouders verdienen een veilige omgeving om in te werken en leren en dus ook een veilige school.

De beveiligers van National Safety Security Group hebben een signaalfunctie en zorgen – in overleg met de schooldirectie – voor handhaving van de huisregels. Zo kunt u een veilige school waarborgen voor medewerkers, documenten, leerlingen en hun ouders.

accessibility

Persoonlijke benadering

security

Gecertificeerd personeel

format_shapes

Beveiliging op maat

Veiligheid is een onderwerp dat de laatste jaren nadrukkelijker op de agenda van de schooldirectie is gekomen. In bijna geen enkele school is er dan ook geen sprake van incidenten met vandalisme, agressie, vernieling, diefstal of geweld. Dergelijke ontwikkelingen raken de kern van het onderwijs, waarvoor een veilige leer- en werkomgeving een voorwaarde is. National Safety Security Group streeft ernaar om met partners de kwaliteit van de branche continue te bevorderden. Wij doen dat door te streven naar goed opgeleide werknemers die ingezet worden op kwalitatieve voorbereide projecten, verkregen door maatschappelijk verantwoorde aanbestedingstrajecten. Altijd een meerwaarde voor een organisatie met medewerkers welke aansluiten op het beleid en identiteit van een organisatie.

Verzekerd van gecertificeerde professionals  –  Specialist in omgang met jongeren  –  Schoolbeveiliging op maat.

Beveiligers van National Safety Security Group kunnen meer. De beambten weten hoe om te gaan met jongeren en scholieren. Een goede en juiste benadering van de groep is belangrijk om een vertrouwensband te creëren. De vakbekwame gecertificeerde beveiligingsmedewerkers van National Safety Security Group zijn in het bezit van een EHBO en BHV diploma. National Safety Security Group levert schoolbeveiliging als maatwerk, waarbij wij samen met u kijken naar de wensen en behoeften van uw school. Afhankelijk van het soort object en daarvoor opgestelde beveiligingsplan kan National Safety Security Group haar diensten inzetten. U kunt hierbij denken aan: toegangscontrole, visitatie, cameratoezicht, administratieve werkzaamheden, sleutelbeheer en nog vele aspecten meer.

Werken volgens keurmerken en normeringen – Bij ons draait het om hoge kwaliteit en een goede relatie met onze klanten. We doen wat we zeggen.

Om onze medewerkers op het niveau te houden waar wij ze graag op zien acteren, organiseren we jaarlijks onder andere workshops en trainingen. Tijdens deze bijeenkomsten geven interne en externe deskundigen hun visie en uitleg op uiteenlopende, maar functie relevante, zaken. Met deze opgedane kennis zijn onze medewerkers weer beter in staat om u op individuele basis als opdrachtgever van dienst te zijn.

Gastheerschap staat hierbij voorop, aangezien de uitstraling en inzet van beveiliging bijdraagt aan de beleving en het veiligheidsgevoel.

security
Security

Zoekt u een betrouwbare partner voor beveiliging & surveillance?